Carnnimbus és un projecte per implementar les noves tecnologies a les sales d’especejament de carn, inclou trazabilitat, control de bàscules, etiquetatge i control de la temperatura de les càmares.

Proporciona tot un seguit d’avantatges, incloent economia en la implementació i manteniment, millorant la gestió, fiabilitat, rapidesa i seguretat en aquestes.

Integra la tecnologia mòbil, permetent que el comprador no tingui la necessitat d’estar en el mateix lloc de la subhasta.

Mes informació a: www.carnnimbus.org