Aliart S.L. col·labora en la creació d’aquesta plataforma integral de gestió municipal del Grup MIFAS.

GesBlue és una plataforma moderna i senzilla que permet la gestió integral de superfícies d’estacionament. Gràcies a la integració de GesBlue amb PayPark, és l’aplicació ideal per controlar els pagaments fets pels usuaris de PayPark.

PayPark és una plataforma de gestió de mobilitat urbana basada en un model de prepagament. Permet el pagament de Zones Blaves, Zones Verdes i Aparcaments d’una manera còmoda, senzilla i segura. La implementació de PayPark a una zona implica la utilització de GesBlue com a aplicació de control de pagament.

GesMun expandeix el concepte de GesBlue a la gestió municipal, conservant la facilitat d’ús i l’aprofitament de noves tecnologies. Proporciona als municipis una eina per gestionar la “SmartCity”: denúncies de trànsit, denúncia civil i incidències al mobiliari urbà.

GesShare és la plataforma de col·laboració municipal. Quan un agent municipal cerca un vehicle, només cal introduïr-ne la matrícula al portal. GesShare es converteix en una base de dades de vehicles en recerca activa per Municipis o Comissaries

Mes informació a:  www.giropark.com