Actualitzacions de la futura llei de protecció de dades

 A Notícies

Aquestes són les novetats que pot incloure la futura llei de protecció de dades. Cal destacar que és un primer esborrany i posteriorment poden modificar o ampliar alguns dels punts que a continuació mencionarem.

1- Permis per realitzar modificacions en les dades de persones mortes per part dels seus familiars: Si ens interessa eliminar o modificar el perfil de les xarxes socials o plataformes digitals d’un mort i demostrem que som els hereus, podrem modificar-los o eliminar-los. Això sí, excepte el cas en el qual el mort hagués prohibit de manera específica aquestes accions en el testament, on també es podrà especificar que el marmessor o una altra persona pugui modificar-los (sense necessitat de ser un familiar, sempre que el mort hagi conferit aquests poders)

2- La nova llei especifica que l’edat per al consentiment es redueix des dels catorze anys (com s’especifica en l’article 13 de l’actual llei) als tretze anys, ajustant-se així al Reglament europeu.

3- Una videovigilancia més assumida: Es regula entre altres coses la videovigilancia de manera específica (en l’article 15 de l’avantprojecte), especificant que “les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, podran dur a terme el tractament d’imatges a través de sistemes de càmeres o càmeres de vídeo amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions”, i no amb qualsevol altra finalitat.

Les dades s’hauran de suprimir en un mes (excepte excepcions, com a processos judicials, etc.) i que s’entén que el deure informació (previst en l’article 12 del Reglamento UE 2016/679) es compleix si el dispositiu de vigilància es col·loca “en lloc suficientment visible identificant” amb almenys “l’existència del tractament, la identitat del responsable i la possibilitat d’exercitar els drets previstos en els articles 15 a 22 del Reglamento UE 2016/679”.

4- Definició d’un “Delegat de protecció de dades”:  Qualsevol empresa que recapti i tracti informació haurà de comptar amb un DPO (Delegat de protecció de dades),  i  caldrà delimitar a les companyies que facin un tractament amb l’objectiu de generar un benefici econòmic clar.

Cal destacar que es tracta d’un avantprojecte que sofrirà variacions en els mesos anteriors a entrar en vigor, i que a Espanya s’haurà d’aprovar una nova LOPD que s’adapti a les disposicions del reglament europeu abans que el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la UE entri en vigor el 25 de maig de 2018.

A Aliart t’assessorem i aportem les eines necessàries perquè la teva empresa estigui sempre segura i compleixi la llei de protecció de dades. Contacta’ns!

Publicacions Recents

Comentaris