Confranimbus

Confranimbus és un projecte per implementar les noves tecnologies a les llotges de subhasta de peix. Proporciona tot un seguit d’avantatges, incloent economia en la implementació i [...]

Carnnimbus

Carnnimbus és un projecte per implementar les noves tecnologies a les sales d’especejament de carn, inclou trazabilitat, control de bàscules, etiquetatge i control de la temperatura de les [...]