Quina responsabilitat tinc si s’han connectat a la WiFi del meu negoci per cometre un delicte?

 A Notícies, General

El WiFi és una forma d’atreure nous clients, per això molts negocis ho promocionen i faciliten la clau de la xarxa WiFi sense una gestió adequada d’aquesta connexió. Què pot passa si algú s’ha connectat a la WiFi del meu negoci per cometre un delicte? Quina responsabilitat té el propietari de la línia de comunicacions?

Aquest és un cas que pot donar-se amb bastant facilitat si no existeix un control adequat. Per exemple, en el cas que la WiFi del negoci sigui sempre la mateixa, no caduquin les sessions cada cert temps, no sigui necessari acceptar uns termes i condicions d’ús o no hi hagi un registre de les connexions que s’han realitzat.
Amb aquest tipus de facilitats podem trobar-nos que algú accedeixi a la nostra xarxa WiFi per cometre un frau, revelació de secrets, robatori de dades o d’identitat, etc. En aquest cas, el responsable d’un delicte al nostre país és la persona que ho comet, però això no ens eximirà d’haver d’anar a atestar en un judici si així ens ho requereixen o col·laborar amb la Policia en la identificació de la persona que va utilitzar la nostra xarxa.

Més complicat pot ser si el seu interès està en les dades del nostre negoci, com els pagaments que es realitzen amb targeta o el robatori de dades dels clients que tenim emmagatzemades a la nostra xarxa local. Perquè en tot cas, si no ens preocupem per canviar la contrasenya del WiFi, sense una separació entre la xarxa de gestió i la de clients fàcilment podria arribar a passar.

Segons el Tribunal de Justícia de la Unió Europea un professional que explota una xarxa wifi amb accés a Internet obert gratis en el marc de les seves activitats, no pot ser responsabilitzat de violacions de drets d’autor que cometin els clients. Això per al cas de descàrregues de continguts il·legals.

Tampoc tindria responsabilitat ni que fer front a una indemnització per danys i perjudicis. Això sí, se li podria imposar una sanció perquè prengués les mesures de seguretat adients perquè aquest tipus de fets no tornessin a repetir-se en el futur.

Publicacions Recents

Comentaris