ACCESNIMBUS

 A Projectes, General

Disposes d’un espai on necessites control d’accessos? Tens un esdeveniment? Necessites agilitzar els pagaments?

Tenim el que necessites.

Amb ACCESNIMBUS podràs controlar automàticament totes aquestes accions i molt més.

ACCESNIMBUS és un software de control d’accés a recintes, sales de concerts, etc. Mitjançant braçalets NFC i un mòbil podràs controlar les entrades i sortides de la gent.

Permet diferenciar zones (vip, backstage, front row…) amb diversos nivells d’accés.

Una BBDD (base de dades) de la gent per fidelitzar, comunicar i establir vincles amb els clients.

Acceptació de condicions i contracte via firma digital. Rapidesa i seguretat.

Control d’aforament.

Extracció d’informes (estadístiques, analítica…).

Tot en temps real.

Aliart solucions informàtiques, solucions TIC

Publicacions Recents

Comentaris