Com una empresa pot estalviar costos en telefonia?

 A General

Telefonia convencional VS Telefonia VoIP

Definitivament la telefonia VoIP és la solució per estalviar costos per les empreses. Però, quina diferència hi ha entre aquest tipus de telefonia i la telefonia convencional?

  • En la telefonia convencional s’utilitza una centraleta telefònica per establir una connexió permanent entre dos interlocutors. En canvi la telefonia VoIP fa servir paquets de dades amb la senyal de veu digitalitzada que s’envia a través d’internet al destinatari.
  • La telefonia VoIP no depèn de les línies físiques, si no d’una estructura en xarxa. Això fa possible que no hi hagi limitacions en la quantitat de converses que es mantenen a la vegada. Gràcies a aquesta funcionalitat és possible realitzar una multiconferència.
  • Un altre avantatge molt important de la telefonia VoIP a nivell empresarial, és que al no tenir línies físiques, es pot crear una xarxa interconnectada de botigues o delegacions d’una mateixa empresa amb un número d’encapçalament únic.
  • Tots els números de telèfon de telefonia VoIP s’allotgen al núvol de l’operador de telecomunicacions. Per tant, podem fer servir una línia IP amb un smartphone i múltiples números de contacte.
  • Qualsevol negoci pot aprofitar la tecnologia VoIP per implementar una centraleta virtual que agilitzi tots els processos, amb els últims desenvolupaments tecnològics i evitant els costos d’instal·lació d’una centraleta física.

Cal tenir en compte que VoIP és una tecnologia, no un servei, que pot transformar un servei normal d’internet en una plataforma per realitzar trucades telefòniques gratuïtes.

Si desitja més informació sobre la telefonia VoIP, contacti amb nosaltres i li aconsellarem de la millor opció per la seva empresa.

Publicacions Recents

Comentaris